Български език и математика

COURSE PRICE FOR 89-148 Лв.

Български език и математика

Teacher

Габриела Иванова

Category

Science

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

Целта на курсовете по Български език и математика при нас е да подпомагат подготовката за училище, както и да повишат успеваемостта на учениците в клас. Даваме на децата стабилна основа в по-горните класове, когато ще им предстоят външни оценявания, изпити, конкурси и др.

 

Занятията следват изучавания материал от учебната програма по БЕЛ и по Математика от 1-ви до 7-ми клас. Наблягаме на пропуски в материала, затруднения на ученика, като поднасяме материала под друга, по-интересна, забавна и усвояема форма.

Наблягаме на творческото писане и четене, като паралелно с това запознаваме децата с български и световни литературни класики, които не са само по учебния план ами и извън него.

 

При математическото обучение използваме и интегрираме различни съвременни методи, методики и методологии за заучаване на материала, взаимствани от Jump Math, Montessori science и др. Приложната математика и логическото мислене са в центъра на нашата математическа програма.

* Обучението по БЕЛ и Математика е паралелно на обучението в общообразователните училища и не го замества.

Още курсове:

Our Main Teachers

Габриела е част от екипа на BRAIN Academy вече втора година и с всеки изминал ден работата с деца е това, което я зарежда с положителни емоции  и я кара да се усмихва постоянно. Завършва 135 СОУ “Ян Амос Коменски” гр. София със специалност “Социална работа за деца и семействав риск” и професионална насоченост “Сътрудник…

Преди да се отдаде на работата с деца,дълги години е била на ръководни позиции в корпоративния частен сектор, като част от екипа на различни компании. Завършила е частна езикова гимназия с английски език, профил "Право и мениджмънт" в гр.София. Висшето си образование- магистърска степен  "Финансов контрол" завършва в "Нов Български Университет", като след това продължава с още две магистратури към University of Delaware - Finance Accounting & Corporate Finance.

Cандрела Саад

Owner& Senior Supervisor
VIEW PROFILE

Сандрела Саад завършва гимназия с основен език френски и втори английски. Висшето си образование завършва в УНСС катедра Международни Икономически Отношения/International Economics с чуждоезиково обучение.

Kурсовете по Български език и математика подпомагат подготовката за училище, повишават успеваемостта на учениците в клас, дава им стабилна основа в по-горните класове, когато ще им предстоят външни оценявания, изпити и др. Наблягаме на пропуски в материала и затруднения , като поднасяме материала под друга, по-интересна, забавна и усвояема форма.

Теди се присъедини към нашия екип началото на лятото на 2020 г. Родена е в Бургас, където завършва профилирана гимназия с английски и френски език. След завършването, силното й увлечение към работа с деца я кара да дойде в София, където се записва в Софийския Университет " Свети Климент Охридски", Факултет по науки за образованието и изкуствата. Специализира Логопедия в педагогическа сфера, което й дава професионална подготовка за работа с лица с всички комуникативни нарушения във всички възрастови групи.

Габриела е част от екипа на BRAIN Academy вече втора година и с всеки изминал ден работата с деца е това, което я зарежда с положителни емоции  и я кара да се усмихва постоянно. Завършва 135 СОУ “Ян Амос Коменски” гр. София със специалност “Социална работа за деца и семействав риск” и професионална насоченост “Сътрудник…

Price : 89-148 Лв.

Max Availability : 8

Difficulty : Advanced All types Begginers Medium

Location : BRAIN Academy - Sofia

Typology : Group Individual

Question