Предприемачество и финанси за юноши

Teacher

Дима Христова

Category

Business school

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

За юноши от 14 до 18 години

 

Ако детето ви е тийнейджър на възраст между 14 и 16 години и проявява явен интерес към бизнеса, бизнес процесите и финансите, има логическо, математическо и аналитично мислене и като цяло е зряло и учи бързо, нашата програма за млади предприемачи и финансисти е нещо, което Ви препоръчваме, тъй като със сигурност ще повиши значително финансовата му грамотност, като промени му начина на мислене и го ориентира в това с какво иска да се занимава занапред, какво иска да учи като студенти като цяло в каква сфера желае да се реализира.

 

Предприемачество и финанси за юноши е иновативна програма, предназначена да научи учениците от 7 - 10 клас на ролята на бизнеса, финансите и икономиката в днешния живот. Обучението включва отворени дискусии, лекции и беседи, ролеви модели и самостоятелни проекти, чрез които детето Ви ще затвърди знанията, придобити при нас.

 

Модулът е съобразен както с възрастта на децата, така и с най-новите актуални тенденции в света на бизнеса, предприемачеството и маркетинга. Придобиват се реални практически знания, които ще може да се приложат успешно не само в България, но и в чужбина.

 

Методите на обучение са класифицирани в три основни категории:

Комбинирано обучение/ Blended learning:

Съвместяваме онлайн цифрови и дигитални ресурси с традиционните методи в класната стая по време на занятията.

Практика и приложна наука/ Case method:

Учениците взаимстват от реални истории и задачи от практиката, на отминали събития и български и световно известни компании.

Решаване на проблеми и критично мислене/ Problem solving:

За да стимулираме критичното и креативно мислене на детето, нашите упражнения често съдържат информация, която е нужна да бъде добавена, обработена и използвана. Децата презентират не само крайния си завършен проект, но се анализира и обясняват подробно стъпките, които са предприели при решението, както и до какви изводи са стигнали по време на процеса.

Програмният модул е конструиран с цел развитие на т.нар. част от ключови умения за учене през целия живот, приети от Съвет към Европейска комисия на ЕС 05/ 2018г. в следното съотношение:
Предприемаческа компетентност 95%
Дигитална компетентност 68%
Развитие на способността за учене 88%
Културна осъзнатост и изразяване 84%
Социални и граждански компетенции 90%
 • Предприемаческа компетентност
 • Дигитална компетентност
 • Развитие на способността за учене
 • Културна осъзнатост и изразяване
 • Социални и граждански компетенции

Записването може да става всеки месец както за всеки отделен модул, така и за цялото обучение

Продължителност: Курсът е с продължителност една учебна година
Занятията са 1 път седмично 
Език: български и английски 
Цена: 220 лв на месец 
Началото на всеки месец започват нови групи! 
При плащане на цялото обучение /5 модула/ накуп се ползва отстъпка в размер на 5 %. При записване на брат/сестра отстъпка 10 %
Дима Лидиянова Христова

Основен лектор в бизнес модулите "Предприемачесвто и Финанси за деца и юноши е Дима Лидиянова - Христова. Преди да се отдаде на работата с деца, дълги години е била на ръководни позиции в корпоративния частен сектор, като част от екипа на различни финансови и други компании над 15 години. Завършила е елитна частна езикова гимназия с английски език, профил "Право и мениджмънт в корпоративна среда" в гр.София.

 

Висшето си образование- бакалавърска степен "Финансов мениджмънт" и " Корпоративни финанси" завършва в "Нов Български Университет", София. След това продължава с магистърска степен  "Финансов контрол" и "Счетоводство и одит", както и две магистратури към чуждестранен факултет към University of Delaware - Finance Accounting & Corporate Finance.

 

Във финансовата сфера е над 20 години, сериен предприемач, основател на различни Стартъп/Start up бизнеси в сферата на образование, финанси, услуги, събития и онлайн търговия. От 2019 г. е зам. Председател на "Съюза на съдебно-счетоводните експерт счетоводители в РБългария".

Предприемачество и маркетинг

Модул 1

 • Предприемачество и мениджмънт
 • Бизнеспланиране

Модул 2

 • Управленско/финансово счетоводство
 • Инвестиции и инвестиционна политика

Модул 3

 • Финансово планиране и анализ
 • Електронен бизнес и търговия

Модул 4

 • Дигитален маркетинг и реклама
 • Дигитален брандинг

Модул 5

 • Управление на проекти
 • Бизнес комуникация и делова кореспонденция

Финанси и финансова грамотност

Модул 1

 • Финанси на фирмата/ Корпоративни финанси
 • Финанси и Финансово планиране

Модул 2

 • Търговско и данъчно право
 • Лични финанси, бюджет и контролинг

Модул 3

 • Инвестиции и инвестиционна политика
 • Данъци и данъчно планиране

Модул 4

 • Финансово Счетоводство
 • Управленско счетоводство

Модул 5

 • Финансова отчетност и документация
 • Банки и банково дело

Финален проект - практика при успешно преминат курс

Работа с MS office - MS Excel, Word, Power Point, Outlook ect.

Форма за записване

Our Main Teachers

Преди да се отдаде на работата с деца,дълги години е била на ръководни позиции в корпоративния частен сектор, като част от екипа на различни компании. Завършила е частна езикова гимназия с английски език, профил "Право и мениджмънт" в гр.София. Висшето си образование- магистърска степен  "Финансов контрол" завършва в "Нов Български Университет", като след това продължава с още две магистратури към University of Delaware - Finance Accounting & Corporate Finance.

Cандрела Саад

Owner& Senior Supervisor
VIEW PROFILE

Сандрела Саад завършва гимназия с основен език френски и втори английски. Висшето си образование завършва в УНСС катедра Международни Икономически Отношения/International Economics с чуждоезиково обучение.

Ако детето ви е тийнейджър на възраст между 14 и 18 години и проявява явен интерес към бизнеса, бизнес процесите и финансите, има логическо, математическо и аналитично мислене и като цяло е зряло и учи бързо, нашата програма за млади предприемачи и финансисти е точно това, от което има нужда. Модулът е съобразен както с възрастта на децата, така и с най-новите актуални тенденции в света на бизнеса, предприемачеството и маркетинга.

Ако детето ви е тийнейджър на възраст между 14 и 18 години и проявява явен интерес към бизнеса, бизнес процесите и финансите, има логическо, математическо и аналитично мислене и като цяло е зряло и учи бързо, нашата програма за млади предприемачи и финансисти е точно това, от което има нужда. Модулът е съобразен както с възрастта на децата, така и с най-новите актуални тенденции в света на бизнеса, предприемачеството и маркетинга.

Price : 220 Лв.

Max Availability : 6

Difficulty : Advanced All types Begginers Medium

Location : BRAIN Academy - Sofia

Typology : Group Individual

Question